Wie komt ons versterken?

De Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (Sihvpa) is een stichting, die in 2016 is opgericht vanuit het OKP (Overleg Kerken Papendrecht). Ons bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende kerken.

Steeds meer statushouders kregen woonruimte in Papendrecht en startten met de inburgeringscursus. De stichting biedt nog steeds een helpende hand aan vluchtelingen (statushouders) in ons dorp.                   
Het bestuur en de coördinatoren zoeken taalmaatjes, die taalondersteuning geven, waarbij vaak een vriendschappelijk contact met de vluchtelingen ontstaat.       
Mensen denken vaak dat alleen vrouwen taalmaatje kunnen zijn. Er komen vaak eerst de mannen en later hun gezin. Vooral mannelijke taalmaatjes worden gezocht.
Taalmaatjes helpen de statushouders bij het spreken en schrijven van de Nederlandse taal.
Op dit moment zijn ongeveer 50 taalmaatjes gekoppeld aan vluchtelingen.

We willen graag verbindingen smeden tussen de vrijwilligers en statushouders. Hiervoor worden momenten van ontmoeting georganiseerd (buiten de coronatijd).                                
Zo zijn er  Meet & Eat’s waarbij statushouders, hun maatjes en leden van de organiserende kerk samen de maaltijd gebruiken en de jaarlijkse picknick bij de speeltuin de Zonnebloem. Verder is er een ontmoetingsavond voor de taalmaatjes en organiseren we het evenement Zing Nederlands Met Me.  

Onze vraag is:  Wie wil een statushouder of gezin als taalmaatje begeleiden? Ook in 2021 zijn er weer statushouders gehuisvest in onze gemeente. Het kost je ongeveer één uur per week aan tijd.

Je kunt op de website informatie hierover lezen www.sihvpa.nl   

Belangstelling?

Stuur een mail naar coordinator@siphva.nl

Dan nemen we contact met u op.

Namens de coördinatoren

Henny van Houten (06-48408084)