Ons logo

In het logo van onze gemeente staat de palmboom symbool voor de oase Elim. De cirkel duidt op water als bron en op verbondenheid met God en met elkaar.

Verkwikking 
In de Bijbel staat dat het volk Israël al snel na de bevrijding uit Egypte de oase Elim bereikte. Midden in de woestijn was er schaduw en vers water. Israël ontving verkwikking. Wij zoeken verkwikking in de Bijbel, het Woord van onze God.  Jezus Christus is onze bron waar we uit putten.

Vrede
Het volk Israël was op reis naar het beloofde land. Wij zijn als gemeente op reis naar de nieuwe aarde, waar vrede en gerechtigheid zal zijn.

Eeuwig leven
Op het logo zie je ook een afbeelding van het dak van onze kerk. De lijn van het tentdak loopt uit in het kruis. Jezus Christus is door zijn lijden en sterven aan het kruis en door zijn opstanding de weg waardoor wij bij God kunnen komen. Door in Hem te geloven ontvangen wij eeuwig leven.