Tot nader bericht GEEN samenkomsten, kerkdiensten via internet!

In verband met het coronavirus en het door het kabinet gestelde advies omtrent bijeenkomsten / evenementen met meer dan 100 personen, heeft de kerkenraad besloten om de komende zondagen GEEN samenkomsten te houden. De kerkenraad heeft besloten om beide kerkdiensten WEL via het internet beschikbaar te stellen. Dit houdt in dat de kerk niet is geopend voor gemeenteleden. De dominee, kerkenraad, koster en beamerteam zullen aanwezig zijn om de uitzending en de leiding van de dienst mogelijk te maken.

U kunt de kerkdienst thuis meeluisteren en kijken via: 
 https://kerkdienstgemist.nl/stations/248-Elimkerk-Papendrecht

 

Stille week

De werkgroep "Stille week" heeft besloten om tijdens de stille week via internet  van 6 t/m 9 April dagelijke van half 8 tot 8 uur een korte dienst uit te zenden via kerkdienstgemist .

Blijvende Bron van inspiratie

De Elimkerk is een plek die ons inspireert. De boodschap, de diensten op zondag, ontmoetingen door de week; met elkaar gemeente zijn helpt ons voor het leven van elke dag. Samen vormen we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. Nog nooit in de Elimkerk geweest? Kom gerust eens kijken! Bijvoorbeeld tijdens een Eén voor één dienst of een kerkdienst op zondag. Je bent van harte welkom!

Kerdienst

Kerkdienst beluisteren

AGENDA

Geen agenda berichten beschikbaar

Over de leermethode van de Geest

WACHT!

“En zie , Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge’. Luc 24, 49

Over de leermethode van de Geest

Volgorde

We kennen de uitdrukking ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Daar gaat het rond Pinksteren ook om. Wie de wereld wil veranderen naar de wil van God, moet eerst zelf veranderen naar het beeld van Jezus. Die operatie vindt tussen Pasen en Pinksteren plaats. Calvijn zegt dat de Geest ons ‘een tweevoudige genade’ schenkt: geborgenheid en gehoorzaamheid, ontspanning en inspanning. We worden geaccepteerd zoals we zijn, maar niet gelaten zoals we zijn. De Geest houdt die twee bij elkaar en in de juiste volgorde. Er moet wat aan ons en in ons gebeuren. Op Pasen moet noodzakelijkerwijs Pinksteren volgen.  Om Christus begint de Here, naar Zijn plan, iets nieuws. Hij zond de Geest. Van buiten af, van Boven af, worden maatregelen genomen om iets aan ons te doen. We krijgen niet eerst opdrachten en geboden. Nee, eerst een Gave, dan pas een opgave. Eerst moet wie we zijn worden aangepakt- vòòr we aan het doen kunnen beginnen.

Lees column
Over de leermethode van de Geest