Even voorstellen


Wie zijn wij?
Wij zijn een Christelijk Gereformeerde Kerk. We zijn een jonge gemeente met veel kinderen en behoorlijk wat jongeren. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 515 leden.
Onze predikant is  Cees-Jan Smits.

Onze gemeente werd opgericht op 30 mei 1912 en bestaat dus al meer dan 100 jaar! De Elimkerk hoort bij de classis Dordrecht ( = regionale kerkvergadering). Kijk voor meer informatie over ons kerkverband op cgk.nl.

Onze missie
We zijn gemeente van Jezus Christus.
We willen dat in de praktijk brengen door een vierende, lerende, wervende en dienende gemeente te zijn:
Wij vieren dat God naar ons is blijven omzien. Dat Hij ons Jezus Christus heeft gegeven om een
brug te slaan tussen God en ons mensen. Dat Hij ons in dit leven ook ondersteunt met zijn Heilige
Geest.
Door te zingen, dankbaar te zijn, stil te worden, eerbied te hebben, muziek te maken en om te zien
naar elkaar, vieren wij Zijn grote liefde voor ons.
Wij willen leren van wat God ons te zeggen heeft in Zijn Woord, de Bijbel, over zichzelf als Vader,
Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. Door dit Woord te bestuderen leren wij te groeien in
kennis, en te groeien in relatie met, en liefde tot God.
Jezus Christus de Zoon van God heeft ons de opdracht gegeven, alle mensen te vertellen van Gods
bedoeling met ons leven. Dit willen we doen door zichtbaar te zijn in en op te trekken met de
samenleving, zodat de waarde van ons geloof ontdekt mag worden en er relaties met de levende
God kunnen ontstaan.
Wij willen een gemeente zijn die God dient, en daarin ook dienstbaar zijn aan elkaar en iedereen
om ons heen, naar het voorbeeld van Jezus Christus zoals Hij ook ons gediend heeft.

Onze speerpunten
Dit vinden wij belangrijk:

 • Een open en gastvrije gemeente zijn. Iedereen is welkom bij ons!
 • Eigentijds en aantrekkelijk christen zijn
 • Elkaar in liefde en trouw opbouwen in het geloof
 • Aantrekkelijk en laagdrempelig zijn voor mensen die ‘zoekende’ zijn
 • Betrokkenheid en inzet van zoveel mogelijk gemeenteleden
 • Samen optrekken in het (geloofs)leven
 • Bewogen met elkaar als leden maar ook met de wereld buiten de kerk
 • Extra aandacht voor jeugd en jongvolwassenen -> we willen de nieuwe generatie graag vasthouden
 • Inzet van functionele multimedia
   

Verder lezen: