Predikant
 
Predikant van de Elimkerk is vanaf 30 oktober 2022 ds. Cees-Jan Smits (geboren 1986). Hiervoor diende hij de christelijke gereformeerde kerk te Purmerend. Ds. Smits heeft een achtergrond in de journalistiek en als wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn, waar hij in 2021 promoveerde op een studie naar de verzoeningsleer. Sinds 2008 is hij getrouwd met Willemien. Zij ontvingen vier kinderen. Over zijn werk als predikant schrijft hij het volgende: 
 
"Waarom predikant in een christelijke kerk? Omdat ik persoonlijk gegrepen ben door het evangelie en me geroepen weet om dit uit te dragen. Ik geloof dat ons leven is ingebed in iets hogers, namelijk God; dat God niet vaag is, maar een identiteit heeft, die we leren kennen in Jezus Christus; dat we door Hem te leren kennen heel anders in het leven komen te staan. Het kernwoord van het christelijk geloof is voor mij de liefde. Liefde is niet vrijblijvend, maar verweven met geloof en hoop, waarheid en vrede. Een van de mooiste Bijbelgedeelten vind ik 1 Korintiërs 13. Ik houd enorm van de Bijbel en bestudeer die met alle middelen die er maar zijn. De Bijbel is voor mij als een prachtige oude waterput waar ik water uit omhoog kan halen voor mijn ziel. Dat water mag ik op zondag doorgeven aan anderen. Ik geef de 'plantjes' op Gods akker in Papendrecht water, in de hoop dat God ons laat groeien (1 Korintiërs 3:7) en we vrucht van de Geest mogen dragen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, etc. (Galaten 5:22). Kortom, ik wil werken aan een kerk die een weerspiegeling vormt van wie God is. Dat geeft warmte in een koude wereld. Ik geloof dat de sleutel daarvoor is dat ons hart elke week weer aangeraakt en op een heilzame manier gebroken wordt door Gods Heilige Geest en de boodschap van Jezus Christus. Twee van mijn lievelingsliederen die ik hier indrukwekkend van vind getuigen zijn "Schone start" (Psalm 51) en "Thank You". Ik herken in deze liederen dat je een echt leven in geloof, hoop en liefde niet zomaar uit jezelf tevoorschijn kunt persen, maar dat het een geschenk van God is. Dat besef van genade in combinatie met de liefde voor de Bijbel is typisch gereformeerd. De gereformeerde tak is binnen de grote familie van meer dan 2 miljard christenen de stroming waar ik in ben opgegroeid en waar ik me extra mee verbonden voel." 

Ds. Smits houdt verder van muziek, schaken, filosofie, literatuur, films en af en toe, maar niet te hard: racefietsen.