Dopen

In de Elimkerk houden we regelmatig een doopdienst. Kinderen van gemeenteleden worden gedoopt als ze enkele weken oud zijn. Daarbij wordt een aantal keren water op het voorhoofd van het kindje gesprenkeld. Tegelijkertijd worden de volgende woorden uitgesproken: “Ik doop u in de naam van God de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest”.

Waarom dopen?
God wil graag een relatie met ons aangaan. Hij neemt hiervoor het initiatief en zoekt ons op. In de Bijbel kunnen we lezen dat God een verbond wil sluiten met gelovigen en hun eventuele kinderen. Dit verbond kun je vergelijken met een vaste overeenkomst, zoals een trouwbelofte. De doop is het teken van dit verbond. God zet met de doop als het ware Zijn handtekening onder de beloften van het verbond.

Verbond
Bij het verbond belooft God de Vader dat Hij ons als Zijn kinderen wil aannemen en voor ons wil zorgen. Jezus Christus, God de Zoon, belooft dat Hij onze zonden wil vergeven. En God de Heilige Geest belooft dat Hij in ons wil wonen en ons tot vernieuwde mensen wil maken.

Liefhebben
Bij het verbond vraagt God van ons dat wij Hem liefhebben boven alles. En dat wij de ander net zo lief hebben als onszelf. Om dit - met vallen en opstaan - te kunnen, wil God ons vervullen met Zijn liefde.

Volwassenen én kinderen
Kinderen horen net als volwassenen bij het verbond en ontvangen daarom in de Elimkerk al op jonge leeftijd de doop.
Regelmatig maken we mee dat volwassenen tot de gemeente toetreden. Wanneer zij als kind niet gedoopt zijn, ontvangen ook zij het teken van het verbond van God met zijn gemeente.

Wil je jezelf of je kind laten dopen? Neem dan contact op met je wijkouderling.