Diaconie: praktische of financiële zorg voor elkaar

Diakenen* hebben de speciale taak om zich te ontfermen over hun medemensen. Dit doen ze door in woord en daad hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die dit nodig hebben. De diakenen van de Elimkerk kunnen je dus helpen bij praktische of financiële zorg.

Dienstbaarheid
Een paar voorbeelden van taken die onze diakenen uitvoeren:

  • gemeenteleden bezoeken bij bijzondere omstandigheden of gelegenheden
  • bloemengroet bezorgen (elke week ontvangt een gemeentelid die kampt met ziekte of zorgen een bloemetje namens de gemeente).
  • huishoudelijke hulp regelen als er geen andere hulp beschikbaar is.

Deze taken doen onze diakenen niet alleen, gemeenteleden helpen hen hierbij. De diakenen verbinden de hulpvraag en het hulpaanbod met elkaar.

Gods liefde laten zien
Naast bovenstaande taken willen we ook dienstbaar zijn buiten onze eigen kerkelijke gemeente. Dit doen we omdat God dit van ons vraagt.  In de Bijbel staat heel vaak de oproep om dienstbaar te zijn aan je medemens. Op deze manier kunnen we Gods liefde laten zien aan mensen buiten de gemeente. Dit past binnen ons verlangen om een missionaire gemeente te zijn.

Financiële hulp
Als diaconie hebben we veel met geld te maken. We zamelen geld in en mogen het ook weer uitgeven aan degenen die in de problemen zitten en ondersteuning kunnen gebruiken.
Ieder jaar kiezen we ook een diaconaal project uit wat we als gemeente financieel ondersteunen. Hiervoor houden we soms acties om geld in te zamelen.

SchuldHulpMaatje
Voor meer informatie over hulp bij financieël zorgen klik op deze regel.

Contact
Wil je graag weten wat de diaconie voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met je wijkdiaken of stuur een e-mail naar: diaconie@elimkerk.nl.
 

* Het woord ‘diaken’ 
Het woord ‘diaken’ komt van het Griekse woord ‘diakonos’, dat dienaar betekent. De term komt al voor in de Bijbel: de vroegste christelijke gemeenten hadden ook diakenen.