Bijbelstudiegroep voor senioren

Eén keer per maand op dinsdagmorgen wordt de bijbelstudiegroep voor senioren gehouden. We komen samen in de Elimkerk om een gedeelte uit Gods Woord met elkaar te bespreken. Meestal behandelen we een bijbelstudieserie uit De Wekker, het magazine van de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Verrijkend 
Tijdens de Bijbelstudie komen vaak persoonlijke geloofservaringen ter sprake. Het is verrijkend om dit met elkaar te delen, want hieruit blijkt de veelkleurigheid en veelzijdigheid van het leven met de Heere God. Met elkaar denken we na hoe we de opgedane Bijbelkennis kunnen toepassen in de praktijk van het leven.

Goede sfeer
De bijbelstudiegroep wordt trouw bezocht door een groep vaste deelnemers die de bijeenkomsten als goed, nuttig en opbouwend ervaren. Heel belangrijk vinden we ook de ontmoeting met elkaar. Er is altijd een goede en open sfeer.

Welkom!
Misschien hebben we u nieuwsgierig gemaakt en voelt u er ook wel voor om in onderlinge saamhorigheid Gods Woord te bespreken? U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@elimkerk.nl. Of neem contact op met uw wijkouderling.