Pastoraat: geestelijke zorg voor elkaar


Bij de pastoraal ouderlingen en pastoraal medewerkers van de Elimkerk kun je terecht voor geestelijke zorg. Dit wordt ook wel pastoraat genoemd.

Als een herder
Het woord ‘pastor’ betekent herder. Jezus noemt zichzelf de Goede Herder. Hij leidt en verzorgt zijn schapen en zoekt afgedwaalde schapen op. In de naam van deze Goede Herder willen wij herders voor elkaar zijn. We willen voor elkaar zorgen; elkaar bij de ‘kudde’ houden. Het is ons verlangen dat een ieder persoonlijk leert luisteren naar de stem van de Goede Herder.

Bezoek  
Gemeenteleden krijgen elk jaar een bezoek van een ouderling of pastoraal medewerker. Zo kunnen we echt met elkaar meeleven. De inhoud van deze gesprekken is uiteraard vertrouwelijk.
Heeft u of heb jij behoefte aan een (extra) pastoraal gesprek? Schroom dan niet om contact op te nemen met je ouderling of pastoraal medewerker.

Gebed
Als er bijzonderheden, ziekte of zorgen zijn, is het fijn als je dit de wijkouderling of pastoraal medewerker laat weten. Als je wilt kun je voor jouw vreugde of zorgen laten bidden tijdens de dienst op zondag. Zo kunnen we het gezamenlijk in gebed of met dankzegging bij de Here God brengen.

Jeugdpastoraat
Voor jongeren van de Elimkerk is er het jeugdpastoraat. Ben jij in de leeftijd tussen 14 en 25 jaar? Dan kun je terecht bij je jeugdouderling of jeugd pastoraal medewerker. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over God, over geloven of over de kerk. Ook als je met een probleem zit, of als je je ergens zorgen om maakt, dan kun je hen in vertrouwen nemen. Voel je vrij om je jeugdouderling of jeugd pastoraal medewerker aan te spreken, te bellen of te e-mailen. Doen hé?!