Steun ons met een gift


De Elimkerk is een plek die ons inspireert. De boodschap, de diensten op zondag, ontmoetingen door de week; met elkaar gemeente zijn helpt ons voor het leven van elke dag. Samen vormen we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden.

Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig. Want onze eigen predikant die ons voorgaat en het gebouw waar we samenkomen, de verwarming, verlichting, onderhoud – het kost allemaal geld. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor ons als gemeente.

Wil je het werk van onze gemeente financieel ondersteunen? Maak dan een gift over naar een van onderstaande rekeningen:

ING – rekening Elimkerk
IBAN: NL76 INGB 0000 6699 89
t.n.v.: Penningmeester Chr. Ger. Kerk Papendrecht

Rabo – rekening Elimkerk
IBAN: NL68 Rabo 0353 0766 00
t.n.v.: Penningmeester Chr. Ger. Kerk Papendrecht

ING – rekening diaconie Elimkerk
IBAN: NL35 INGB 0000 7065 20
t.n.v.: Diaconie Chr. Ger. Kerk Papendrecht

Hartelijk bedankt voor uw of jouw bijdrage!

Postadres:
Elimkerk
Postbus 283
3350 AG Papendrecht
De Elimkerk is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Een gift aan de Elimkerk is daarom (deels) aftrekbaar van de belasting. Wanneer je kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.

Meer informatie
Wil je advies of meer informatie hoe je de Elimkerk financieel kunt ondersteunen? Neem contact op met onze penningmeester Ali van den Herik, via E-mail: penningmeester@elimkerk.nl