Diaconaal Project

Ieder jaar kiest de diaconie een diaconaal project uit, wat we als gemeente een jaar lang financieel willen ondersteunen.  Afgelopen jaar (2022) hebben we Het project: Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten in Oeganda gekozen. Daar hebben we als gemeente weer een geweldig bedrag voor opgehaald.

Voor dit jaar (2023) willen wij ons inzetten voor het landelijke CGK project: “ISR143 Multicultureel kinderkamp” wij hebben het diaconaal bureau een bedrag toegezegd van 5000 euro. Het zou uiteraard erg mooi zijn als we veel meer kunnen ophalen.

Het project:  Multicultureel kinderkamp

Naarmate het Israëlisch-Palestijnse conflict voortduurt, escaleert de vijandschap makkelijk tussen deze bevolkingsgroepen. Al op jonge leeftijd leren Israëliërs en Palestijnen elkaar te zien als 'de vijand'. Hieraan liggen veel misvattingen en stereotypen ten grondslag.

De christelijke organisatie Musalaha biedt Israëlische en Palestijnse kinderen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten tijdens een zomerkamp, waar zij leren stereotype denkbeelden te doorbreken en relaties op te bouwen door samen te sporten, eten en de Bijbel te bestuderen. Dit proces van verzoening begint altijd met het opbouwen van relaties waarbij iedereen naar elkaar luistert. Als kinderen op jonge leeftijd leren de barrières van haat af te breken, komt er een nieuwe generatie die de samenleving kan transformeren. Zo wordt de cirkel van vijandigheid doorbroken. De deelnemers aan de zomerkampen verspreiden op hun beurt de boodschap van verzoening naar anderen.

Meer informatie vind u onder de volgende link:

https://cgk.nl/project/isr143/

U kunt eenvoudig een gift overmaken op onderstaande rekening:

IBAN: NL35 INGB 0000 7065 20
t.n.v.: Diaconie Chr. Ger. Kerk Papendrecht
o.v.v. diaconaal project Multicultureel kinderkamp

De Elimkerk is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Een gift aan de Elimkerk is daarom (deels) aftrekbaar van de belasting.

.