Extra diensten

Elke zondag houden we twee samenkomsten in de Elimkerk. De ochtenddienst begint om 10.00 uur en de middagdienst begint om 17:00 uur. Naast de reguliere diensten op zondag hebben we een paar extra diensten in het jaar. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Kerstfeest
Op 1e Kerstdag, 25 december, vieren we Kerstfeest in de Elimkerk. Jong en oud is van harte welkom bij onze gezinskerstdienst. De dienst begint om 10:00 uur. Vier het feest van de geboorte van Jezus Christus met ons mee!  

Paasfeest
Op 1e Paasdag, vieren we met elkaar het Paasfeest in de Elimkerk. ’s Morgens houden we een Gezinsdienst. De dienst start om 10:00 uur. Vier met ons mee dat de Heere Jezus uit de dood is opgestaan!

Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag denken we er aan dat de Heere Jezus opgevaren is naar de hemel toe. Dit gebeurde veertig dagen nadat Hij was opgestaan uit de dood. We vieren dit met elkaar in een dienst die om 10:00 uur begint.

Pinksterfeest
Tijdens het Pinksterfeest denken we terug aan de geschiedenis dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalde. Deze feestelijke gebeurtenis vieren we elk jaar op 1e Pinksterdag. Van harte welkom om 10:00 uur in de Elimkerk!

Biddag en dankdag voor gewas en arbeid
Elk jaar houden we op de tweede woensdag in maart een ‘biddag voor gewas en arbeid’. Op de eerste woensdag in november houden we een ‘dankdag voor gewas en arbeid’.
Op beide dagen worden er twee diensten gehouden in de Elimkerk.  In de diensten bidden en danken we speciaal voor de oogst en voor het werk. Daarnaast bidden we voor veel andere onderwerpen en danken we God voor alles wat we van Hem ontvangen hebben. De middagdienst die om 14:30 begint is speciaal gericht op de kinderen. De avonddienst die om 19:30 begint, is gericht op volwassenen.