Kerkdienst, ds. N.C. Smits, 1e Kerstdag

Wij nodigen u uit voor de kerstdienst op maandag 25 december om 10:00 uur.
Het thema voor deze kerstdienst is: Gods belofte wordt concreet.
Onze eigen voorganger ds. Cees-Jan Smits zal ons hier meer over vertellen.
In deze dienst wordt ook het adventsproject met de kinderen afgesloten.
Luister verleent haar medewerking.

Schriftlezing I: Matteüs 1:18-25
Schriftlezing II: Lukas 2:1-7
Schriftlezing III: 2 Korintiërs 1:18-20

Datum:25 december 2023
Tijd:10:00 - 11:50

Delen