Blijvende Bron van inspiratie

De Elimkerk is een plek die ons inspireert. De boodschap, de diensten op zondag, ontmoetingen door de week; met elkaar gemeente zijn helpt ons voor het leven van elke dag. Samen vormen we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. Nog nooit in de Elimkerk geweest? Kom gerust eens kijken! Bijvoorbeeld tijdens een Eén voor één dienst of een kerkdienst op zondag. Je bent van harte welkom!

Kerdienst

Kerkdienst beluisteren

Over de leermethode van de Geest

WACHT!

“En zie , Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge’. Luc 24, 49

Over de leermethode van de Geest

Volgorde

We kennen de uitdrukking ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Daar gaat het rond Pinksteren ook om. Wie de wereld wil veranderen naar de wil van God, moet eerst zelf veranderen naar het beeld van Jezus. Die operatie vindt tussen Pasen en Pinksteren plaats. Calvijn zegt dat de Geest ons ‘een tweevoudige genade’ schenkt: geborgenheid en gehoorzaamheid, ontspanning en inspanning. We worden geaccepteerd zoals we zijn, maar niet gelaten zoals we zijn. De Geest houdt die twee bij elkaar en in de juiste volgorde. Er moet wat aan ons en in ons gebeuren. Op Pasen moet noodzakelijkerwijs Pinksteren volgen.  Om Christus begint de Here, naar Zijn plan, iets nieuws. Hij zond de Geest. Van buiten af, van Boven af, worden maatregelen genomen om iets aan ons te doen. We krijgen niet eerst opdrachten en geboden. Nee, eerst een Gave, dan pas een opgave. Eerst moet wie we zijn worden aangepakt- vòòr we aan het doen kunnen beginnen.

Lees column
Over de leermethode van de Geest