Diaconaal Project

Ieder jaar kiest de diaconie een diaconaal project uit, wat we als gemeente een jaar lang financieel willen ondersteunen.  Afgelopen jaar (2021) hebben we Het project: “Thuis in west in Rotterdam” gekozen. Daar hebben we als gemeente weer een geweldig bedrag voor opgehaald.

Voor dit jaar (2022) willen wij ons inzetten voor het landelijke CGK project: “OEG146 Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten” wij hebben het diaconaal bureau een bedrag toegezegd van 5000 euro. Het zou uiteraard erg mooi zijn als we veel meer kunnen ophalen.

     

Het project: Zelfredzame weduwen, wezen en gehandicapten

In het oosten van Oeganda, rondom de plaats Bubulo, moeten weduwen, wezen en gehandicapten vaak bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk, hun zelfvertrouwen is laag.

Shalom Ministries begeleidt deze kwetsbare groep bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Projectleider Joseph Wanda helpt samen met zijn team met onderwijs, werk en een goede gezondheid.

Wanneer mensen een eigen inkomen kunnen vergaren, verbeteren de leefomstandigheden en krijgen zij toegang tot goede zorg. Naast praktische begeleiding leert Shalom Ministries deze mensen de basiswaarden van het christelijk geloof en te vertrouwen op God. Door de relaties die ontstaan krijgt men, naast de praktische hulp, nieuwe hoop en vertrouwen in God en mensen.

Meer informatie vind u onder de volgende link:

https://cgk.nl/project/oeg146/

U kunt eenvoudig een gift overmaken op onderstaande rekening:

IBAN: NL35 INGB 0000 7065 20
t.n.v.: Diaconie Chr. Ger. Kerk Papendrecht
o.v.v.  diaconaal project Oeganda

De Elimkerk is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Een gift aan de Elimkerk is daarom (deels) aftrekbaar van de belasting.