Kerkdienst terugluisteren

Elke zondag houden we samenkomsten in de Elimkerk. Onze samenkomsten kun je live mee beleven via deze link.  Handig voor mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om onze samenkomsten te bezoeken!

Het is ook mogelijk om onze diensten op een later tijdstip terug te luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Geen computer of tablet?
Voor mensen die geen computer of tablet hebben, heeft de diaconie een zogeheten ‘Lucas-luisterkastje’ beschikbaar. Dit kastje is in plaats gekomen van de kerktelefoon. Met dit kastje kun je afstemmen op de diensten van de Elimkerk en deze rechtstreeks volgen. Je hebt hiervoor wel een internetverbinding nodig. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt of hebt je andere vragen? Neem dan gerust contact op met je wijkdiaken of wijkouderling. Je kunt ook mailen naar diaconie@elimkerk.nl.

Preken voor het hart
Graag attendeer ik u en jou op vijf preken die u en jou verder kunnen helpen in de zoektocht naar God.
Preken die willen spreken tot uw en jouw hart. Preken die gaan over de diepste dingen van uw en jouw leven
Sta even stil en luister eens...  
Via de volgende link komt u op een pagina met linken naar deze diensten.

PREKEN VOOR HET HART!
 
Ook is op deze pagina een link te vinden naar een televisie dienst uit Assen (vorige gemeente ds. Otten).
Een tip om deze terug te kijken b.v. in uw vakantie!

Op deze pagina kunt u kerkdiensten luisteren van max. één jaar terug.
Oudere diensten zijn eventueel op te vragen bij de beheerder van deze site. (mits er een opname is)
Klik op dit adres websitebeheer@elimkerk.nl

KERKDIENST TERUGLUISTEREN


01-08-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Jesaja 40: 12-31 Preek: thema: HERE belooft nieuwe kracht aan wie het van Hem verwacht!

01-08-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Psalm 62 (NBG) Preek – thema: God is ons een Schuilplaats(vs.9)

25-07-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Lezen: Genesis 15 vers 1 – 6 (NBV) / Genesis 17 vers 1 – 14 (NBV) / Romeinen 4 vers 1 – 13 (NBV) / Heidelberger Catechismus vraag en antwoord 74 Thema: Eerst geloven, dan dopen?

25-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Exodus 2 vers 11 – 22 Thema: ‘Er was een Egyptenaar…’

18-07-2021, 17:00
Leesdienst, br. Johan den Dekker | Schriftlezingen: Zacharia 14: 16-21 NBV Romeinen1: 1-7 NBV Thema: "De toekomstplannen van de Heilige God."

18-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Markus, Hellouw | Schriftlezing: Marc. 6: 30-44 / Verkondiging: “Pastorale. Groen gras voor herderloze”

11-07-2021, 17:00
Jeugddienst , spreker: Mark de Heer | Thema: "Mis je doel niet"

11-07-2021, 13:00
1voor1 dienst | Spreker: Anita Stigter Thema: Zullen we dansen?

11-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. P.A.C. Boom, Boskoop (slotzondag) | Schriftlezingen: Efeziërs 5:15-21, Kolossenzen 3:14-17 (NBG) Thema: Zingt en jubelt de Here van harte!

06-07-2021, 13:30
Dienst van woord en gebed uitvaart br. Jan van Dam | Voorganger ds. S. Otten Schriftlezing: Psalm 84 Tekst: Psalm 84: 12 Thema: Genade van God voor kleine mensen! - bedremmeld op de drempel staan.

04-07-2021, 17:00
Leesdienst, br. Piet Alblas | Bijbellezing Psalm 1 (HSV) Bijbellezing Psalm 2 en Handelingen 13: 26 – 33(HSV) Preek: Psalm 1 en 2 als tweeluik

04-07-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: 1 Kronieken 4: 1-10 / thema: “Het gebed van een stuk verdriet” Kindermoment: Volhouden in je geloof (n.a.v. Jakobus 1:1-2 en 12-18) Kinderlied: “Hou vol”

27-06-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht | Schriftlezing: Psalm 23 (HSV) / thema: Mijn beker vloeit over

27-06-2021, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | De spreekster is : Anita Stigter en het thema is : "Verlangen naar meer ".

27-06-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Psalm 84 (HSV) / Thema: Verlangen naar God

23-06-2021, 14:45
60 plus middag

20-06-2021, 17:00
Kerkdienst , student W.P. de Hek, Apeldoorn | Schriftlezingen: Openbaring 5 (NBV) / Thema: Het Lam voert Gods plan uit

20-06-2021, 10:00
Kerkdienst , student W.P. de Hek, Apeldoorn (Voorbereiding H.A.) | Schriftlezing: Lukas 15: 11-32 (NBV) / Verkondiging: ‘Er is plaats aan tafel bij de Vader’

13-06-2021, 17:00
Leesdienst, br. Alex Boerman | Schriftlezingen: Openbaring 4 HSV / Tekst openbaring 4 : 9 – 11 / Thema: Heerlijkheid, eer en kracht.

13-06-2021, 13:00
1voor1 dienst , spreker: Max van Dam

13-06-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Markus, Hellouw | Schriftlezingen: Marcus 3: 20 – 35 (NBG)

06-06-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Handelingen 8: 26-40 / Prediking/thema: Een blij mens onderweg

06-06-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Gen.17:1-8 (NBG)

30-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. D.J.T. Hoogenboom, Utrecht | Schriftlezingen: Filippenzen 3: 1-16 (HSV) / Tekst: Filippenzen 3, 12 / Thema: Houvast

30-05-2021, 13:00
1voor1 dienst (Regine Rehorst) | thema: Israel, begin- en eindtijd.

30-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. D.J.T. Hoogenboom, Utrecht | Schriftlezing: Jesaja 32: 9-20 (HSV) / thema: De Woestijn zal bloeien (Jesaja 32, 15)

23-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. A. den Boer, Vierhouten | Schriftlezing: Hand. 2 : 1-21 Tekst: Hand. 2 : 11b: ‘wij horen hen in onze talen de grote werken van God spreken’ Thema: Gods grote werken verkondig 1. de sprekers 2. de hoorders 3. de boodschap

23-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. van Mulligen, Amersfoort (1e Pinkesterdag) | Schriftlezing: Hand.2:1-13 NBV Verkondiging: WINDKRACHT 12

16-05-2021, 17:00
Jeugddienst , spreker: Max van Dam | thema: 'Kun je geloven zonder de Heilige Geest?'

16-05-2021, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: Wat verwacht jij tussen Hemelvaart en Pinksteren?

16-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Schriftlezingen Psalm 68, 16-19; Handel. 1, 12-14 en Efez. 4, 7-10 Thema: De zegevierende Koning en Zijn gaven voor de mensen. ( n.a.v. Efez. 4 vers 7 en 8)

13-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam (Hemelvaartsdag) | Schriftlezing: Handelingen 1:1 t/m 11 (NBV) / Filippenzen 2:1 t/m 11 (NBV) / thema: Jezus Christus verhoogd

09-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezingen: Openbaring 2: 1-7 (HSV)

09-05-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezing: Johannes 21: 15-17; Efeze 4: 1-16; 1 Petrus 2: 1-10 (HSV)

02-05-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. A. Hofland, Emmeloord | Schriftlezingen: Lucas 15: 1-3a en 11-32 NBV / thema: Kind of knecht

02-05-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Joh. 21: 12 - 23 (NBV) / thema: Jezus vraagt liefde en geeft een taak

25-04-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden | Schriftlezingen: Psalm 139 (NBG)

25-04-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden | Schriftlezing Joh. 20: 19 – 29 NBG 1951

22-04-2021, 12:55
Huwelijksbevestiging Erwin de Raad en Myrthe Verhagen | thema: Bruidspaar met bodyguard - onder de hoede van de Herder

18-04-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Schriftlezingen: Math. 28: 8 -20 (NBG) / Prediking/thema: De botsing van leugen en waarheid na pasen .

18-04-2021, 9:30
Kerkdienst , prof. dr. A. Huijgen, Kampen | Schriftlezing: Joh. 21:1-14 (HSV) / Verkondiging: Vangen en gevangen worden: 1. Mislukking 2. Ontdekking 3. onderwijs.

11-04-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezingen: Romeinen 8: 12-30 NBV / Thema: Het nieuwe normaal.

11-04-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: 1 Korinthe 15:12-28 HSV / Verkondiging: Christus is Koning

04-04-2021, 18:30
Afscheidsdienst (ds. Stoffer Otten) | Schriftlezingen: Mattheüs 28:1-10,16-20 NBG / Thema: Christenen-Mensen met een missie-Qua Patet Orbis

04-04-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Paasdag) | Schriftlezingen: Lukas 24:1-12;36-53 NBG / Thema: Hoera voor het leven! - we gaan helemaal los

02-04-2021, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Goede Vrijdag) | Schriftlezingen: Lukas 23:33-56 NBG / thema: Kruiskreten!

01-04-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / Het Mozaïekterras – Johannes 19: 1-16

31-03-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / Levende tempelstenen – Matteüs 26: 57-68

30-03-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / De afgekeurde Struikelsteen – Lucas 20: 9-20

29-03-2021, 19:30
Stille Week 2021 (Digitaal) | “Struikelstenen in de weg naar Pasen” / Schreeuwende stenen – Lucas 19: 29-40

28-03-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. R.J. Stolper, Rotterdam-Zuid | Schriftlezingen: Marcus 8:27-38 NBG / Verkondiging: Neem je kruis op en volg me.

28-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Richteren 15:9-17 HSV / Joh 18:1-12 HSV / Thema: Geboeide handen!

24-03-2021, 14:45
60 plus paasuitzending

21-03-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: 1 Joh 2:28-3:11 NBG / Verkondiging: IK BEN EEN KIND VAN GOD!

21-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: 1 Joh 4:7-12 NBG / Verkondiging: ‘Ik heb je lief mijn kind, dat moet je heel goed weten’

14-03-2021, 17:00
Jeugddienst , spreker: zr. Marijke Koers | Thema: Geroepen door God.

14-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: Genesis 3:1-8 HSV, Johannes 18:1-14 HSV / Verkondiging: NEEMT!

10-03-2021, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Biddag) | Schriftlezing: Nehemia 4:1-14 NBG / Verkondiging: BIDDEN IN DE BOUWPUT!

10-03-2021, 14:30
Biddag kinderdienst ds. Stoffer Otten | thema ‘De biddende bouwer’

07-03-2021, 17:00
Kerkdienst , ouderendienst (br. Max. van Dam) / Vanmiddag een ouderendienst ..Zeer geschikt voor jonge kijkers ! | Schriftlezing: Prediker 12 : 1-8 en vers 13 en 14 nbg / Thema: Oud en jong zijn met GOD ( preek van ds. Quant )

07-03-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Matteüs 21:12-17 NBV / Verkondiging: Juich voor Jezus!

28-02-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam | Schriftlezing: Lukas 19: 28-44 (HSV) / Thema: Jezus rijdt als Koning naar Jeruzalem

28-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Num 21:4-9 NBV/Joh 3:14-21 NBV/ Galaten 1:1-4 NBV / : HET KRUIS IN DE CRISIS- redding uit ravage

21-02-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Schriftlezingen: Johannes 5 vers 1 – 20 / Thema: : Gods werk dat steeds door gaat.

21-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. J. van Mulligen, Amersfoort | Schriftlezingen: Marcus 12: 1-12 NBV / thema: Aanmaning

14-02-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | Thema: : ‘Hoe werkt het Woord door?’ / Schriftlezingen: Math. 5 vers 1-8 en vers 38-47 en Math. 7 vers 24-29

14-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Huwelijksbevestiging Joost en Annelie de Groot- van Heerikhuize) | Thema: Ik laat je nooit meer gaan. / tekst: 1 Korinthe 13: 1-13

07-02-2021, 17:00
Kerkdienst , br. Piet Alblas (Leesdienst) | Tekst: Jakobus 2 / thema: Onze woorden

07-02-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Hulpverleningszondag) | thema: Visie werkt vertrouwen!

31-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezingen: Joh. 1: 1-18 NBV / Verkondiging: God Zien.

31-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Joh. 2:23-tot Joh 3:16 NBV / Verkondiging: EEN MEET MET JEZUS- zoomsessie met de zaligmaker

24-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezingen: Filippenzen 4:1-9 NBG 1 Petr 1:3-9 NBG / BEZINNING: JANKEND JUICHEN!

24-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezingen: Joh. 1:35-40 NBG / Verkondiging: HEILAND-HONGER!

17-01-2021, 17:00
Jeugddienst , ds. S. Otten

17-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Verkondiging: J.E.Z.U.S! / Schriftlezingen: Joh. 1:35-51 NBV

10-01-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Marcus 1:1-13

10-01-2021, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Onbevangen volgen- over discipelschap / Schriftlezingen: Mt 4:18-22 NBG/ Mt 19:23-30 NBG

03-01-2021, 17:00
Kerkdienst , student D. de Bruijne, Ermelo | Schriftlezing: Numeri 21: 4-9 & Johannes 3: 1-15 (HSV) / Thema: Kijk naar de verhoogde Jezus en leef voor eeuwig!

03-01-2021, 9:30
Kerkdienst , student D. de Bruijne, Ermelo | Schriftlezing: Jesaja 8:19 - 9:6 (NBG) / Thema: Goddelijke namen voor een goddelijk kind

01-01-2021, 11:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Nieuwjaarsdag) | Schriftlezing: Jakobus 4: 14 - 17 NBG / Thema: Geloven in de toekomst!

31-12-2020, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Oudejaarsdag) | Schriftlezing: Lukas 7: 18 - 23 NBV / Thema: TUSSEN HOOP EN VREES!

27-12-2020, 17:00
Leesdienst, br. Dick Verdoorn | Schriftlezing: Exd 33 vers 12 t/m 23 NBG / thema; “ Hartstocht voor God”.

27-12-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Psalm 131 NBV / Thema: Hoop op God (4)

25-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e kerstdag) | Bijbellezingen: Lukas 2:8-16 NBV / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: God doet de toekomst open!

20-12-2020, 17:00
Kerkdienst , br. Max. van Dam (Leesdienst) | Thema: Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer!

20-12-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (4e advent) | Bijbellezingen: Jesaja 51:1-8 NBG / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: HOOP OP GOD! (3)

16-12-2020, 14:50
Digitaal Kerst-uurtje 60+

13-12-2020, 17:00
Kerkdienst , kand. D. de Bruijne uit Ermelo | Schriftlezing: Lucas 6: 12-26 /thema: Gelukkig wie Jezus volgen!

13-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (3e advent) | Bijbellezingen: Klaagliederen 3:19-33 NBG / Verkondiging: TOEKOMSTPESPECTIEF: HOOP OP GOD! (2)

06-12-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer | tekst Micha 6 vers 8 ; thema: ‘U kent de weg……’

06-12-2020, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam) | thema: Advent uitzien naar Het nieuwe paradijs

06-12-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. W.P. de Groot, Zoetermeer (2e advent) | thema: Een aansporing tot hoopvol leven, n.a.v. Psalm 27 vers 14

29-11-2020, 17:00
Kerkdienst , kand. P.A. Kok, Bunschoten | Schriftlezing: Genesis 10:1-10; 10:30-11:9; Filip. 2:5-11 / thema: De HEERE daalt neer

29-11-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e advent) | Thema: HOOP OP GOD! (1). / Bijbellezingen: Psalm 42 NBG

22-11-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. B. van Zuijlekom, Rotterdam-Alexanderpolder | Schriftlezing: Numeri 19:1-16 NBV / thema: Bewust leven

22-11-2020, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | thema: De gemeente als lichaam van Christus

22-11-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Eeuwigheidszondag) | Thema: Het spoor terug..... -voorbij het tranendal. / Schriftlezing: Psalm 56 NBG/ Joh 11:2044 NBG

15-11-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Schouder aan schouder. / Bijbellezing: Nehemia 3

15-11-2020, 9:55
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Werkvoorbereiding werkt werkelijk! / Schriftlezing: Nehemia 2:11-20 NBV

08-11-2020, 17:00
Jeugddienst, spreker Emanuel Rutten

08-11-2020, 13:00
1voor1 dienst | thema: Hoe volgen we Jezus

08-11-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Thema: Bouwen begint met bidden! / Schriftlezing: Nehemia 1- 2: 11a NBV

04-11-2020, 19:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Dankdag) | Schriftlezing: Handelingen 27: 13-26 NBG / Thema: Danken in de Storm!

04-11-2020, 14:30
Kids Dankdagdienst , ds. S. Otten | thema: Dank God in Alles!

01-11-2020, 17:00
Kerkdienst, leesdienst br. Alex Boerman | Schriftlezing: Lucas 15: 11 - 32 HSV / Thema: Wil je thuiskomen?

01-11-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (Belijdenisdienst2) | Bijbellezingen: Efeziërs 6:10-20 NBV / Thema: STERK STAAN!/STAY STRONG!

25-10-2020, 17:00
Kerkdienst, kand. P.A. Kok, Bunschoten | Schriftlezing: Handelingen 9:1-31 [Herziene Statenvertaling] / thema: Een krachtig getuigenis van Gods genade.

25-10-2020, 13:00
1voor1 dienst (Marijke Koers) | thema: "Passie voor Jezus"'

25-10-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten | Bijbellezingen: 2 Koningen: 18: 1- 8 NBV / thema: Gods Vertrouwen!

18-10-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Genesis 6 vers 5 - 10 en Micha 6 vers 6 - 8 (NBV) / thema: Buigen om recht te doen.

18-10-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. A.G. van der Heijden, Zaandam | Schriftlezing: Lukas 10,25-37 (NBV) / thema: Wie is mijn naaste? Of: Hoe ver gaat naastenliefde?

11-10-2020, 17:00
Kerkdienst , kand. P.A. Kok, Bunschoten | Schriftlezing: Nehemia 8:1-13 / thema: Vandaag is een heilige feestdag

11-10-2020, 13:00
1voor1 dienst (Teus Donk) | thema: de Vervulling van de Heilige Geest

11-10-2020, 9:30
Kerkdienst , ds. S. Otten (doopdienst) | Bijbellezing: Psalm 115 NBV / thema: De Zegen-Tocht

04-10-2020, 17:00
Kerkdienst (leesdienst) br. Johan den Dekker | Bijbellezing: Lukas 5 : 1-11 (HSV) / Thema: Jezus, de Meestervisser , toont Zijn Heerlijkheid ( Preek van ds. Rik Bikker (Groningen))

04-10-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | thema: Kom d'r in! - over de gave van gastvrijheid.

27-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Bijbellezing: Psalm 149 NBV / Overdenking: UITLOPEND OP LOF!

27-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Viering Heilig Avondmaal) | Bijbellezing: Psalm 103: 1 - 5 NBV / Overdenking: HIJ!

20-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Bijbellezing: Lukas 8:4-14 NBG en Heid. Cat zondag 52. Vr. en antw. 127 / Toerusting: Daarna komt de duivel!

20-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Bijbellezing: 2 Sam 17:24-29 / Verkondiging: GEVEND LEVEN! –over de gave van het geven

17-09-2020, 19:00
Startviering Kerk en School

13-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Jeugddienst) | Kerkdienst , ds. S. Otten / Thema: Between Heaven And Earth

13-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (Startzondag) | Kerkdienst , ds. S. Otten / Thema: Leef

06-09-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Mattheüs 6:5-15 NBG Heid. Cat. Zondag 51 / Verkondiging: DIT GEBED ONTSMET!

06-09-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: Jona 3:1-5 NBV; Mt 13:36-43 NBV / THEMA: DE MISSIO DEÏ VOOR JONA EN ONS!

30-08-2020, 16:55
Kerkdienst , Meditatie, br. Alex Boerman | Schriftlezing: NBV Johannes 17 : 1-10 / Thema: Wat te doen in het nieuwe seizoen?

30-08-2020, 13:00
1voor1 dienst (Stoffer Otten) | thema: Jezus bestreden door de Farizeeën en Schriftgeleerden.

30-08-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing: 1 Kon 19:1-18 HSV / Verkondiging: OPSTAAN IN GODS LICHT! – van visieloos naar visionair

23-08-2020, 17:00
Kerkdienst , Meditatie Klaas van Houten | Bijbellezing: Lucas 15 : 20-32 NBV / Meditatie: welkom thuis of genade-ergernis.

23-08-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Verkondiging: De Here, Die is God!/ Schriftlezing: 1 Koningen 18:20-40 NBG/ 1 Korinthe 12:1-3 NBG

20-08-2020, 20:00
Huwelijksbevestiging Johan Baars en Marianne de Glint

16-08-2020, 17:00
Kerkdienst , Meditatie Max van Dam | Schriftlezing: Mattheus 7: 24 - 29 NBG / thema: Mag IK in je huis ? ook op zolder ?

16-08-2020, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten | Schriftlezing:1 Kon 17:3-6 NBG/ Mt 4:1-4 NBG / Verkondiging: HEER-LIJK ETEN/GOD FOODS!

09-08-2020, 17:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Handelingen 8 vers 26 - 40 NBG

09-08-2020, 10:00
Kerkdienst , Leesdienst (br. Max. van Dam) | Schriftlezing: Daniel 3 1-18 HSV / thema: God kan ons verlossen, en zo niet …..