Kerkdienst terugluisteren

Elke zondag houden we samenkomsten in de Elimkerk. Onze samenkomsten kun je live mee beleven via deze link.  Handig voor mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om onze samenkomsten te bezoeken!

Het is ook mogelijk om onze diensten op een later tijdstip terug te luisteren. Dit kan via de website www.kerkdienstgemist.nl.

Geen computer of tablet?
Voor mensen die geen computer of tablet hebben, heeft de diaconie een zogeheten ‘Lucas-luisterkastje’ beschikbaar. Dit kastje is in plaats gekomen van de kerktelefoon. Met dit kastje kun je afstemmen op de diensten van de Elimkerk en deze rechtstreeks volgen. Je hebt hiervoor wel een internetverbinding nodig. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt of hebt je andere vragen? Neem dan gerust contact op met je wijkdiaken of wijkouderling. Je kunt ook mailen naar diaconie@elimkerk.nl.

Op deze pagina kunt u kerkdiensten luisteren van max. één jaar terug.
 

KERKDIENST TERUGLUISTEREN


04-12-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten (2e advent) | Schriftlezing: Openbaringen 14: 1 – 13 (NBV21) Prediking / thema: “Op weg naar de wederkomst”

04-12-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel (2e advent) | Schriftlezing: Marcus 1: 1-14 (NBV) Verkondiging / thema: “advent volgens de evangelist Marcus”

27-11-2022, 17:00
kerkdienst, ds. N.C. Smits | Schriftlezing: Romeinen 16:1-16 Verkondiging: Voor eenzamen een thuis (deel 2 van 2)

27-11-2022, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | spreker: Anita Stigter thema: Advent 1 "Samen houden we het licht/de Hoop brandend".

27-11-2022, 10:00
kerkdienst, ds. N.C. Smits (1e advent, doopdienst) | Schriftlezing: Jesaja 7:10-17, Matteüs 1:18-23 en Matteüs 28:16-20 Verkondiging: God met ons

20-11-2022, 17:00
Kerkdienst, ds. N.C. Smits | Schriftlezing: Psalm 68:1-7 Verkondiging: Voor eenzamen een thuis (deel 1 van 2)

20-11-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. N.C. Smits (Eeuwigheidszondag) | Schriftlezing: Matteüs 22:23-33 Verkondiging: God van levenden

18-11-2022, 17:00
Zangdienst (Kerst)

17-11-2022, 10:30
Dienst van woord en gebed uitvaart br. P.J. Tijssen | Dienst van woord en gebed uitvaart br. P.J. Tijssen Voorganger ds. N.C. Smits

13-11-2022, 17:00
Kerkdienst, ds. N.C. Smits | Welkom en mededelingen We gaan staan Zingen: Hier in uw heiligdom (Op toonhoogte 231:1,2) Moment van stilte Votum en groet We gaan zitten Zingen: Heer, ik wil horen (Op toonhoogte 231:3) Vervolg viering heilig avondmaal Lofprijzing en nodiging Gebed voor de viering en om de Heilige Geest Zingen voor de viering: Abba Vader (Op toonhoogte 265:1) Viering Zingen na de viering: Abba Vader (Op toonhoogte 265:2) Dankgebed, afgesloten met Onze Vader Schriftlezing: Jozua 14:6-15 en Jozua 15:13-14 Zingen: Heer, wat de vaderen vertelden (Psalm 44:1 NB) Verkondiging: Naproeven Zingen: Gij hebt ze zelf uiteengeslagen (Psalm 44:2,4 NB) Gebed Collecte Zingen: Jubelt God ter ere (Psalm 81:1 NB) We gaan staan Geloofsbelijdenis Zingen: Ik ben Hij die is (Psalm 81:8 NB) Zegen

13-11-2022, 10:00
kerkdienst, ds. N.C. Smits, Viering Heilig Avondmaal | Welkom en mededelingen We gaan staan Zingen: Samen in de naam van Jezus (Op toonhoogte 360:1,3) Moment van stilte Votum en groet We gaan zitten Zingen: O God van Jozef (Psalm 80:1 NB) Leven door de Geest Zingen: Heilige Geest van God (Op toonhoogte 138) Gebed om de Heilige Geest Schriftlezing: Numeri 13 (NBV21) Kindermoment: De gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar Kinderlied: Ben je groot (https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo) Verkondiging: Voorproeven Zingen: Gij zijt mijn goed (LvdK 366:1,2,3,6) Viering heilig avondmaal Lezen tweede gedeelte formulier Gebed voor de viering Zingen voor de viering: Heer, wij komen vol verlangen (LvdK 360:1,2) Eerste tafel Zingen: Geen vorst, al gordt hij zich (Psalm 33:6 NB) Tweede tafel Zingen: Heil hem, die hoopt (Psalm 33:7 NB) Derde tafel Zingen: Wij wachten stil (Psalm 33:8 NB) Afsluitend gebed, met voorbede en dankzegging Collecten We gaan staan Zingen: Heel de wereld moet het weten (Op toonhoogte 360:2)Hier Zegen

06-11-2022, 17:00
Jeugddienst, spreker Mark de Heer | Jeugddienst Hallo allemaal, op 6 november 17:00u is er een jeugddienst. Mark de Heer komt spreken over het thema Amazing Grace. De Alpha Band zorgt voor de muziek. Blijf je na de dienst gezellig eten?

06-11-2022, 10:00
kerkdienst, ds. N.C. Smits, Voorbereiding H.A. | Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21 (NBV21) Verkondiging: Ons hart als huis

02-11-2022, 19:30
kerkdienst dankdag , ds. N.C. Smits | Schriftlezing: 1 Koningen 21:1-16 Verkondiging: Begeerte en verlangen

02-11-2022, 14:30
Kinderdienst Dankdag, ds. N.C. Smits | We lezen uit de bijbel: 1 Koningen 17:1-16 Thema: Wie dank jij?

30-10-2022, 17:00
Kerkdienst, ds. N.C. Smits | Schriftlezing: Psalm 119: 65-72 (NBV21) Verkondiging: Leren leren

30-10-2022, 14:00
1voor1 dienst (Marijke Koers) | De spreekster Marijke koers volgt het hoofdthema : Gods familie op reis. Vandaag spreekt ze over : "Wonen bij de Vader". Verder zal de band "All 4 Him" uit Zwijndrecht in deze dienst de zang begeleiden.

30-10-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. S.P. Roosendaal, Lelystad (bevestiging- en intrededienst ds. N.C. Smits ) | Kerkdienst , ds. S.P. Roosendaal, Lelystad (bevestiging- en intrededienst ds. N.C. Smits ) 1e Schriftlezing: 2 Koningen 2:1-14 (NBV21) 1e Verkondiging: De mantel en de Geest 2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (NBV21) 2e Verkondiging: Het hoogste is de liefde

23-10-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Job 38: 1 - 11; 40: 1 - 10; 42: 1 - 10 (NBV21) Prediking : Job 42: 6 ! • NBV21: ‘Daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan’; • NBG51 ‘daarom herroep ik en doe boete in stof en as’; • HSV ‘daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as’.

23-10-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Johannes 6: 60 - 71 thema: Jezus’ vraag over blijven of weggaan

16-10-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: Jeremia 16:10-13; 17:1-11 (NBV) Preek / Tekst Jer.17:9-10 / Thema: Hartenpreek

16-10-2022, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | spreker: Anita Stigter thema: Jezus start een nieuwe familie

16-10-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: Lucas 11:1-13 (HSV) Preek / Tekst: Lukas 11:10a / Thema: Wie bidt, ontvangt.

09-10-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | 1e Schriftlezing: Job 1 : 1-12 en 20-22 (NBV) 2e Schriftlezing: 2 Kor. 12 : 1-10 (NBV) Thema: “God en de satan in het lijden”

09-10-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: 2 Sam. 24 : 1-17 (NBV)

02-10-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. M. Oppenhuizen, Zwolle | Schriftlezing: 1 Petrus 2: 1 – 10 (NBV21) Thema: ‘Christenen zijn priesters, dus…’

02-10-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. M. Oppenhuizen, Zwolle | Schriftlezing: Mattheüs 11 vers 25 – 30 (NBV21) Thema: ‘Vreugde van de wet’

25-09-2022, 17:00
Kerkdienst , student R.B.J. van der Linden, Gorinchem | Schriftlezing: Psalm 31: 1-9 (HSV) Lezen: Heidelbergse Catechismus zondag 7 Verkondiging: n.a.v. HC zondag 7 Thema: Ik geloof Tijdens de preek lezen we: Genesis 15:1-6 (HSV) en Johannes 3:16-18 (HSV)

25-09-2022, 10:00
Kerkdienst , student R.B.J. van der Linden, Gorinchem | Schriftlezing: Psalm 118 (NBG ’51) Verkondiging: centrale tekst: Psalm 118:24 Thema: Dit is de dag, die de HEERE heeft gemaakt! - Heeft God ook deze dag gemaakt? - Ja, dít is dé dag die de HEERE heeft gemaakt.

18-09-2022, 17:00
ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: Gen. 17 : 1-7 (NBV) Schriftlezing: Openb. 21 : 1-3 en 22-27 (NBV) Verkondiging thema : vragen over Gods almacht

18-09-2022, 10:00
ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: 2 Sam. 7 : 1-17 (NBV) Thema: Wie bouwt een huis voor wie?

11-09-2022, 17:00
Jeugddienst, spreker: Wilke Stuij | Wilke Stuij van BEAM komt spreken over dat God je altijd ziet. Dat kan fijn zijn, maar misschien ook juist niet. De band Creative zorgt voor de muziek.

11-09-2022, 10:00
Kinderdienst Startzondag | Thema: Bouwen en Vertrouwen

09-09-2022, 13:30
Huwelijksbevestiging Irene Pápai en Teun Klerx (ds. S. Otten) | Irene Pápai en Teun Klerx hopen DV vrijdag 9 september te trouwen. Een zegen over hun huwelijk willen we die dag vragen in een dienst van Woord en gebed om 13.30 uur in de Elimkerk. Voorganger: Ds. Stoffer Otten. We nodigen de gemeente hartelijk uit voor deze samenkomst om hen Gods zegen toe te bidden. De kerkenraad. Thema: Uit hetzelfde hout gesneden

04-09-2022, 17:00
Leesdienst, br. Piet Alblas | Schriftlezing: Psalm 136 (HSV) Thema: “Zijn liefde en trouw blijven eeuwig bestaan”

04-09-2022, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam) | Thema: God schept de mens

04-09-2022, 10:00
ds. E.J. van der Linde, Capelle a/d IJssel | Schriftlezing: Jesaja 6 (NBG)

29-08-2022, 10:00
Afscheidsdienst uitvaart zr. Pieternella (Nel) van Lunteren-Bouman (voorganger: ds. Stoffer Otten) | Voorganger: Ds. Stoffer Otten Bijbellezing: Psalm 103:1-18 NBG Verkondiging: ‘OMDAT OVERAL EEN SCHEUR IN ZIT’

28-08-2022, 17:00
ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Schriftlezing: Psalm 16: 1a, 7-11 en Psalm 121 Preek: thema: David zoekt asiel bij God. Hij bidt tot God

28-08-2022, 10:00
ds. H. van den Heuvel, Dordrecht, Viering Heilig Avondmaal | Schriftlezing: Psalm 16: 1- 6 en Hand. 2: 22-32 Preek – thema: David zoekt asiel bij God. Hij getuigt van zijn vertrouwen op God(vs.1b)

21-08-2022, 17:00
ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: Prediker 7: 15-22 Prediking over verzen 16 en 17 Thema: al te rechtvaardig?? Al te goddeloos??

21-08-2022, 10:00
ds. D. Quant, Houten, Voorbereiding Heilig Avondmaal | Schriftlezing: 2 Sam. 6:1-1 (NBV) Prediking over de verzen 6,7 en 11 Thema: Een lastige geschiedenis waarin God 1. Hard lijkt 2. Rechtvaardig blijkt 3. Genadig is

14-08-2022, 17:00
student R.B.J. van der Linden, Gorinchem | Schriftlezing: 1 Johannes 1:1 – 2:2 (HSV) Verkondiging: 1 Joh. 1 vers 5. Thema: LICHT – DONKER 1) God is licht 2) Eigen licht 3) Jezus is het Licht

14-08-2022, 10:00
student R.B.J. van der Linden, Gorinchem | Schriftlezing: Mattheüs 6: 25 – 34 (NBG51) Verkondiging: Matt. 6: 31-33 Thema: Leef! Je Koning zorgt - Voor vandaag en morgen - Voor het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid

07-08-2022, 17:00
ds. G.P.M. van der Linden, Hilversum | Schriftlezing: Psalm 46 Prediking over Psalm 46:1,2,3,4 Thema: Een vaste Burcht is onze God

07-08-2022, 10:00
ds. G.P.M. van der Linden, Hilversum | Schriftlezing:1 Kronieken 4:1-10 en Hebr. 4:14-16 Prediking over 1 Kronieken 4:9-10 Thema Jabes, God of lot

31-07-2022, 17:00
Leesdienst, br. Alex Boerman | Schriftlezing: Marcus 2: 1-15 HSV Verkondiging thema : Volg Mij!

31-07-2022, 10:00
ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: 2 Kronieken 34 vers 22 – 33 (NBV21) Thema: "Wat God kan doen met een vrouw als Hulda "

24-07-2022, 17:00
dienst van meditatie en zang, br. Alex Boerman | Schriftlezing: 2 Kon. 6: 8-23 (HSV) Verkondiging / Thema: 2 Kon. 6: 16 “Het verborgen leger rond Elisa”

24-07-2022, 10:00
Leesdienst, br. Johan den Dekker | Schriftlezing 2 Koningen 6 : 8-23 (HSV) Verkondiging Thema : Het verborgen leger rond Elisa (n.a.v.: 2 Kon. 6 : 16)

17-07-2022, 17:00
ds. J. Manni, Rotterdam | Schriftlezing: Colossenzen 1: 21 t/m 27 NBV / Lucas 10: 38 t/m 42 NBV

17-07-2022, 10:00
ds. R.J. Stolper, Rotterdam | Schriftlezing: Genesis 22: 1 - 14 (NBV) Thema: “Gehoorzaamheid”

10-07-2022, 17:00
ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam | Schriftlezing: Jesaja 50: 4 – 11 (HSV) Prediking/Thema: "Een kind van God dat in het donker loopt, hoe moet dat nu verder?" (Jesaja 50: 10)

10-07-2022, 10:00
ds. A.G. van der Heijden, Zaandam | Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 39 De schatbewaarder vindt de schat van zijn leven! (NBV) Thema: De doop van de kamerling, of: Wie je ook tegen hebt, God heb je mee!

03-07-2022, 17:00
Jeugddienst, ds, A. Hofland, Emmeloord | Voorganger ds. A. Hofland Thema: Schatgraven (Hoe moet ik omgaan met verschil tussen bijbel en wetenschap?) Muziek: EnJoy

03-07-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. G.J.H. Vogel, Oosterland | Tekst: Lucas 9: 51-62 Thema: Je hebt toch wel de goede Geest?

26-06-2022, 16:30
Kerkdienst , ds. M. van Heijningen, Alblasserdam (Ichthuskerk) | Schriftlezing: Numeri 11: 4 - 30, Markus 9: 38 – 40 (HSV) Prediking/Thema: “de komst van de Heilige Geest is ingrijpend” (n.a.v. Numeri 11: 29b) 1. vleselijke revolutie 2. geestelijke verwarring 3. hartstochtelijk verlangen

26-06-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. A. Jansen, Woerden | Schriftlezing: 1 Petrus 1: 17 – 2: 10 (NBV) Thema: Kom dichterbij God.

19-06-2022, 17:00
Kerkdienst , Leesdienst (br. Piet Alblas) | Schriftlezing: Efeziërs 4: 1 – 16 (NBV) Thema: “Werken aan eenheid”

19-06-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Schriftlezing: Handelingen 4: 1 - 22 Prediking: n.a.v. Handelingen 4 vers 11

12-06-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden | Schriftlezing: Openbaring 5 (NBG 51) Thema: “Van verdriet naar lied”

12-06-2022, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Thema: "Los---Laten"

12-06-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden | De Schriftlezingen zijn: Hand. 4: 32-37 en Hand.9:19b -31 De tekst voor de preek is: Hand. 9:27a. Het thema: Een trooster dankzij de Trooster.

05-06-2022, 17:00
Kerkdienst , Leesdienst (br. Johan den Dekker) | Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 5 (NBV) Schriftlezing: Romeinen 8: 22-27, 31-39 Basisbijbel. Verkondiging : “ Pasen en Pinksteren op één dag.”

05-06-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. S. Otten (1e Pinksterdag) | Voorganger: ds. Stoffer Otten Thema: Ontvang de Heilige Geest

29-05-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. J.C. Hardeman, Rotterdam | 1e Schriftlezing: Spreuken 4: 20 - 27 2e Schriftlezing: Matteüs 15: 10 - 20 en Johannes 7: 37 – 39 Thema: “Hartbewaking”

29-05-2022, 13:00
1voor1 dienst (Marijke Koers) | 1voor1 dienst (Marijke Koers) ​Thema: De Heilige Geest geeft kracht en moed.

29-05-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. J.C. Hardeman, Rotterdam | Schriftlezing: Efeziërs 3: 14 - 21 Prediking / Thema: Christus in je hart? !!

26-05-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep (Hemelvaartsdag) | Schriftlezing: Handelingen 1: 1 - 14 Thema: “De Hemelvaart van Jezus” 1. Jezus horen 2. Jezus zien 3. Jezus verwachten

22-05-2022, 17:00
Kerkdienst , Leesdienst (br. Max van Dam) | Schriftlezing: Matt. 28 : 16 – 20 NBG Handelingen 1 : 1 – 11 NBG Tekst: handelingen 1 : 8a Thema: "Deel het."

22-05-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. W. van 't Spijker, Hilversum (Zendingsdienst) | Schriftlezing: Genesis 12: 1-3; Psalm 117; Mattheus 28: 16-20 (vertaling NBV) Thema: Gods volk nodigt de hele wereld uit om God te loven

15-05-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Schriftlezing: Psalm 137 NBV Prediking: Sion of Babel.

15-05-2022, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Spreker: Anita Stigter Thema: Kerk zijn kan niet zonder moeilijke vragen.

15-05-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort (bevestiging nieuwe ambtsdragers) | Schriftlezing: Efeze 4: 1 - 16 Verkondiging : “Wat is de taak van de ambtsdrager” (Efeze 4: 16)

13-05-2022, 14:00
Dienst van woord en gebed uitvaart zr. K.H. Brouws-Munter | Voorganger br. A. Boerman

08-05-2022, 17:00
Kerkdienst , Leesdienst (br. Alex Boerman ) | Schriftlezing: Johannes 14 : 1 – 14 en Johannes 20 : 24 – 31 (HSV) Verkondiging/Thema : de gelovige twijfelaar

08-05-2022, 10:00
Jeugddienst, spreker Bernard Renooij (o.l.v. br. Alex Boerman) | Jeugddienst, spreker Bernard Renooij (o.l.v. br. Alex Boerman) Thema: Hartenjagers n.a.v.: Lukas 15: 11 t/m 32 (De verloren zoon)

01-05-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. N.C. Smits uit Purmerend | Schriftlezing: Johannes 21:15-19 en 1 Petrus 2:21-25 (NBV) Thema: “De Herder gaat verder”

01-05-2022, 13:00
1voor1 dienst (ds.Stoffer Otten)

01-05-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. N.C. Smits uit Purmerend | Schriftlezing: 2 Korintiërs 5:10-21 (NBV) Thema: “Verzoening”

24-04-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. G.J.H. Vogel, Oosterland | Schriftlezing: 2 Korinthiers 1 : 1 - 11 (NBG) Thema: “Vertrouwen op God die de doden opwekt”

24-04-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | 1e Schriftlezing: Johannes 20: 1 – 10 (NBG) 2e Schriftlezing: Johannes 20 vers 11 - 18 (NBG) Prediking/Thema: “Houd me niet vast, zei Jezus” (n.a.v. Johannes 20: 17a)

17-04-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten | Schriftlezing: Deut. 33 : 1-5 en 27-29 (NBV) Verkondiging “Vernietig de grote vijand!” (Deut. 33 : 27b en 28)

17-04-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep (1e Paasdag) | Schriftlezing: Lukas 24:1-12 / Lukas 24: 36-49 Verkondiging “De Opgestane overwint het ongeloof” (Lukas 24:6-9)

16-04-2022, 19:30
Stille Week 2022 dag 6 (jeugdalpha) | Thema: "Diefstal"

15-04-2022, 19:30
Stille week dienst (Goede Vrijdag) Alex Boerman | Voorganger : Alex Boerman Thema: Onbegrijpelijke liefde!

14-04-2022, 19:30
Stille Week 2022 dag 4 | thema: "Een ministerspost? Heersen of dienen"

13-04-2022, 19:30
Stille Week 2022 dag 3 | thema: "Hosanna of kruisig Hem!?"

12-04-2022, 19:30
Stille Week 2022 dag 2 | thema: Profeet in eigen vaderstad

11-04-2022, 19:30
Stille Week 2022 dag 1 | thema "De 12-jarige Jezus, bezig met de dingen van Zijn Vader"

10-04-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezing : Mattheus 27 vers 11-26

10-04-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezing: Jesaja 53 en Johannes 1 vers 19-34 Thema: Zie, het Lam Gods

03-04-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. A. van de Bovekamp, Scherpenzeel | Schriftlezing: Psalm 115 (NBV) Thema: Eren, vertrouwen en zegen.

03-04-2022, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Spreker: Anita Stigter Thema: De weg volgen naar Pasen (Maria van Magdela)

03-04-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. A. van de Bovekamp, Scherpenzeel (Viering Heilig Avondmaal) | Schriftlezing: Marcus 14: 1 – 11 NBV Thema: Toewijding

27-03-2022, 17:00
kerkdienst, dr. G.C. den Hertog | voorganger: Prof. dr. G.C. den Hertog tekst: Psalm 63 (HSV) thema: Uw goedertierenheid is beter dan het leven (n.a.v. Psalm 63:4a)

27-03-2022, 10:00
Kerkdienst , dr. G.C. den Hertog, Apeldoorn, Voorbereiding H.A. | voorganger: Prof. dr. G.C. den Hertog tekst: Mattheüs 26: 26 - 35 & 57 - 75

20-03-2022, 17:00
Jeugddienst , spreker: Jeroen Bos | Jeroen Bos komt spreken tijdens de jeugddienst over het thema: 'Op zoek'. De band Thirsty zorgt voor de muziek. Na de dienst mag je weer gezellig blijven eten! Liturgie: Lied: Juicht, want Jezus is Heer Band Thirsty Welkom en mededelingen Ouderling van dienst Gebed Ouderling van dienst Votum en Groet Ouderling van dienst Lied: How he Loves Band Thirsty Lied: Abba - Eline Bakker Band Thirsty Lied: King of Kings Band Thirsty Preek: “Op zoek naar je roeping” Spreker: Jeroen Bos Lied: Vul dit huis met uw glorie Band Thirsty Gebed Spreker: Jeroen Bos Collecte/Lied: Voldoende voor vandaag Diakenen/Band Thirsty Geloofsbelijdenis: Mijn Jezus, Mijn Redder Band Thirsty Lied: All my hope Band Thirsty Gebed om Zegen Spreker: Jeroen Bos

20-03-2022, 13:00
1voor1 dienst (Marijke Koers) | spreker: Marijke Koers Thema: De weg volgen naar Pasen (Martha en Maria)

20-03-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. R.J. Stolper, Rotterdam-Zuid | Welkom en mededelingen Gebed Zingen: Psalm 63 : 1 (NB) Stil gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 733 (tienduizend redenen) Gebed Zingen: Gezang 177:1, 3, 7 (liedboek, leer mij uw lijden recht betrachten) Schriftlezing: : Filippenzen 3 : 1 - 16 Kindermoment: “Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort” (n.a.v. Johannes 18: 12-27) Kinderlied: “Jezus is” https://www.youtube.com/watch?v=a0s-oxza518 Prediking/Thema: (tekst: Fil 3 : 10 / “met Christus lijden”) Zingen: Gezang 442 (liedboek, Here Jezus gaat ons voor) Gebed door de Ouderling van dienst! Zingen: Psalm 32: 1 (NB) Wetlezing Zingen: Psalm 32: 2 (NB) Vermelding collecte Zingen : Opwekking 580 (ik ben zo dankbaar) Zegenbede

13-03-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. M. Oppenhuizen, Zwolle | Middagdienst: (met organist) Welkom en mededelingen Gebed voor de predikant door de ouderling van dienst Zingen Opwekking no. 121 (De HERE is mijn herder…) Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 99 vers 1 en 3 (NB) Gebed Schriftlezing: Openbaring 7 vers 1 – 17 Zingen: Schriftberijming no. 33 vers 1, 2 en 3 Prediking/thema: Zoek je veiligheid bij God – laat je liefhebben! Zingen: Gezang 446 vers 1 t/m 4 Gebed Moment voor de collecte Zingen: Psalm 105 vers 1 (NB) Geloofsbelijdenis Slotzang: Psalm 105 vers 18 (NB) Zegen

13-03-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. M. Oppenhuizen, Zwolle | Morgendienst: (muziek door combo) Welkom en mededelingen/gebed voor predikant door de ouderling van dienst Voorzang: Opwekking no. 797 (U roept ons samen…) Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 91 The Psalm Project Lezing van de wet Zingen: Opwekking no. 624 (De woorden die U sprak, Heer…) Gebed Schriftlezing: Lucas 22 vers 39 – 53 Zingen: Getsemané (Sela) Kindermoment: "Jezus gevangengenomen en ondervraagd” (n.a.v. Johannes 18: 1-11) Kinderlied: “Jezus, ik wil U bedanken” https://www.youtube.com/watch?v=edZBerFZriI Prediking/Thema: Ga Gods weg in de kracht van zijn Geest! Zingen: Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi…) Gebed door de Ouderling van dienst! Moment voor de Collecte Slotzang: Opwekking 789 (U leert me lopen op het water…) Zegen

09-03-2022, 19:30
Kerkdienst (Biddag) ds. W.P. de Groot | Biddag Avonddienst Welkom en mededelingen Gebed Psalm 141, 1. 2. Stil gebed Votum en groet Gezang 488 B, 1. 3. 4. 5 Gebed Schriftlezing:...Exodus 23, 10-12 ; Leviticus 25, vers 1-7 en vers 18-22; Levit.26, 43-46 lezingen uit NBG 1951. Prediking/thema:...Een gebod over de omgang met het land. Psalm 119, 7. 13. 14 Gebeden: voorbeden, stil gebed, onze vader Gez. 479, 1. 2. 4. collecte: Opwekking 355, : zegen

09-03-2022, 14:20
Kerkdienst , ds. C.H. Legemaate, Rotterdam-ICF (kinderdienst) Biddag | Voorafgaande aan de dienst worden de volgende liedjes getoond Wees niet bang - Elly & Rikkert - YouTube Hé, doe je mee - KBW 2013 - YouTube 14:30 uur Welkom en mededelingen Samenzang: Je mag er zijn ! (kinderopwekking nr. 180) - YouTube We gaan staan Stilgebed Votum: Wij spreken uit dat we bij elkaar zijn in de naam van God Groet: De dominee groet ons in de naam van de Here God Samenzang: Onder boven voor en achter - YouTube We gaan zitten Gebed: Samenzang: Vertrouw maar op God Kinderopwekking 150 - YouTube We lezen uit de bijbel: Danïel 6:1-29 (NBV) Eventueel tussenzang: Daniël Daniël - YouTube Thema kinderpreek: Blijven bidden Samenzang: Daarom bidden wij - Opwekking kids 97 - YouTube Wij gaan de Here bidden Kort collectemoment: Lees- en schrijfonderwijs aan kinderen uit Ghana met uitleg op de dia en ondertussen speelt het liedje: Collecteliedje (181) - YouTube Wij krijgen de Zegen van de Here mee. (staande) Slotlied: In de circustent - YouTube

06-03-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. H. van der Ham, Dordrecht | Liturgie: Welkom en mededelingen Gebed voor de pred. Zingen: Liedboek 285 Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 84 : 2, 6 (NB) Gebed Schriftlezing: Daniël 9 : 1 - 19 (HSV) Zingen: Psalm 79 : 1, 4 (OB) Verkondiging over Daniël 9 : 18, 19 Thema: Daniëls ootmoedig smeekgebed -zijn medelijden -zijn belijdenis -zijn pleiten op Gods trouw Zingen: psalm 102 : 7, 10 (OB) Gebed Moment voor collecte Zingen: Psalm 103 : 7 (NB) Geloofsbelijdenis Zingen: Joh.d.Heer : 1, 2, 4. Zegen

06-03-2022, 13:00
1voor1 dienst (Klaas van Houten) | spreker : Klaas van Houten Thema: De weg openen naar Pasen (Johannes de Doper)

06-03-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Welkom Zingen: Gezang 328 vers 1 (Lvdk) Moment van stilte en gebed Votum en groet Zingen: Opwekking 462 Gods leefregels: Lucas 10 vers 25 - 28 Zingen: Ik zal de Here God liefhebben, Elly en Rikkert Gebed Bijbellezing: Johannes 13 vers 1 – 17 Kindermoment: ‘Jezus wast de voeten van zijn discipelen’ (n.a.v. Johannes 13 vers 1 - 20) Kinderlied: Ik vind het fijn om jou te helpen https://www.youtube.com/watch?v=NmSbuXnZPCc Kinderen gaan naar de kindernevendienst Zingen: Opwekking 268 Verkondiging: Voeten wassen Zingen: Opwekking 378 Gebed Collectemoment Zingen: Psalm 133 vers 3 (oude berijming) Zegen

02-03-2022, 14:45
60 plus muzikaal uurtje | Het wordt een muzikale middag, waarvoor men verzoekliederen (voor zichzelf of een ander) aan kan vragen.

27-02-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. D. Visser, Amersfoort | Welkom en mededelingen Gebed voor de predikant door de ouderling van dienst Zingen: Psalm 84 Psalmen voor Nu Stil gebed Votum en groet Zingen: Schriftberijming 26:1, 2, 3, 4, 5 Gebed Schriftlezing: Hebreeën 10:19-39 HSV Prediking/thema: Wat doen wij in de kerk?. Zingen: Gezang 303:1, 4, 5 Gebed Moment voor de collecte Zingen: Psalm 100:1, 2 NB Geloofsbelijdenis Slotzang: Gezang 255:1, 2 Zegen

27-02-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Breman, Zwijndrecht | Liturgie: Voorzang: Ps. 103: 1.4. DNP ( de nieuwe psalmberijming) Stil gebed Votum + groet Zingen: Psalm 107: 1.3. NB ( staande) Lezing van de wet Zingen: “Hij kwam bij ons…”Opwekking 268 Gebed Schriftlezing(en) Matth. 19:27- Matth. 20:16 Joh. 15: 1-8 Zingen: “laat me in U…” Liedboek gezang 78:1.2.3. Kindermoment: “Kajafas bedenkt het plan om Jezus te doden.” Kinderlied: “Ik heb Jezus nodig…” Verkondiging: Matth. 20:1-16 Thema: “ De arbeiders in de wijngaard.” “Inwijding” pastoraal werkers Zingen: “Heer wat een voorrecht..” Opwekking 249 Dankgebed en voorbede ( ouderling van dienst) Kinderen komen binnen? Collecte Zingen: Ps. 75: 1.4. OB Zegen.

20-02-2022, 17:00
Kerkdienst, Leesdienst (br. Johan den Dekker) | Liturgie: Op Toonh. : 355: 1, 3 NB : 86 : 2, 5 Schriftlezing: Lucas 7 : 36-50 HSV Schriftber. 10 : 1, 2 Thema van de preek : Veel vergeving, veel liefde! LB 436 : 1, 4 Op Toonh. : 355 : 4 NB : 150 : 1

20-02-2022, 13:00
1voor1 dienst (Anita Stigter) | Spreker : Anita Stigter Thema: Kerkzijn biedt gelijke kansen

20-02-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. H. van den Heuvel, Dordrecht | Liturgie: Mededelingen Zingen: opwekking 733 – 10.000 redenen Persoonlijk gebed Votum en groet Zingen: opwekking 640 mijn hulp is van U, Heer Lezing vd Wet Gebed Schriftlezing: Mk.2: 1-12 NBG Zingen: geen afstand, Eline Bakker Kindermoment + lied: zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn Preek – thema: Jezus, de Zoon des Mensen heeft volmacht om zonden te vergeven Zingen: ps. 103: 1,3,4 psalmen van nu Gebeden Collecte Zingen: lied 255 Kees Kraaijenoord Zegen

13-02-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. R.C. Verburg, predikant IERB Brazilië | Welkom en mededelingen Gebed voor de predikant door de ouderling van dienst Zingen: Psalm 84: 1 en 3 (NB) Stil gebed Votum en groet Zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3 (LB) Gebed Schriftlezing: Psalm 1 (NBV) Johannes 15: 1-8 (NBV) Prediking/thema: “Blijvende vreugde” Zingen: Opwekking 244 Dankgebed Collecte Zingen: Psalm 84: 6 (NB) Geloofsbelijdenis Slotzang: Opwekking 520 (staande) Zegenbede

13-02-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. A.P. van Langevelde, Zoetermeer | Welkom en mededelingen/gebed voor predikant door de ouderling van dienst Voorzang: Gezang 328 vers 1 (Lvdk) Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 27 vers 7 (Lvdk) Lezing van de wet Zingen: Psalm 86 vers 4 (Lvdk) Gebed Schriftlezing: Psalm 25 Zingen: Psalm 25 vers 2 (Lvdk) Kindermoment: "Benjamin gaat mee naar Egypte" (n.a.v. Genesis 43-44) Kinderlied: Heer u kent mij als geen ander Prediking n.a.v. Psalm 25 vers 15 Zingen: Psalm 25 vers 3 en 4 (Lvdk) Gebed door de Ouderling van dienst! Moment voor de Collecte Slotzang: Psalm 25 vers 10 (Lvdk) (staande) Zegen

06-02-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen | Schriftlezing: Markus 2: 1- 13 (HSV)

06-02-2022, 13:00
1voor1 dienst (Max van Dam) | Spreker: Max van Dam thema: Kerkzijn smaakt naar meer

06-02-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. K. Groeneveld, Antwerpen (hulpverleningszondag) | Schriftlezing: Markus 1: 40-45 (HSV)

30-01-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. J.H. Bonhof, Utrecht | Welkom en mededelingen Gebed voor de predikant door de ouderling van dienst Zingen LB 434:1,2 Lof zij de Heer Stil gebed Votum en groet Zingen: Psalm 42:4,7 LB Gebed Schriftlezing: Mattheüs 8:5-27 HSV Prediking/thema:…Jezus volgen in de storm Gebed Moment voor de collecte Zingen:…Psalm 89:4,8 LB Geloofsbelijdenis Slotzang: Liedboek 291:1,2 Nooit kan ‘t geloof Zegen

30-01-2022, 10:00
Kerkdienst , ds. A.G. van der Heijden, Zaandam | Centrale tekst: Mattheüs 8,25.26.27 Thema: - VERTROUWEN OP JEZUS - VOORAFGAAND AAN DE DIENST Opwekking 540 - Kom laten wij aanbidden Psalm 27 - The Psalm Project - Wacht op de Heer PERSOONLIJK GEBED VOTUM en GROET Sela - Jezus liefde voor mij LEZING VAN DE WIL VAN GOD: Romeinen 13,8-12 Opwekking 847 - Onze Schuilplaats is God GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST SCHRIFTLEZING: Mattheus 8,18-27 Opwekking 807 - God van licht TEKSTLEZING: Mattheus 8,25.26.27 25 De leerlingen maakten [Jezus] wakker en riepen: ‘Heer, red ons toch, we vergaan!’ 26 Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo bang, kleingelovigen?’ Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en er kwam een grote stilte. 27 De mensen zeiden vol verbazing: ‘Wat is dit toch voor iemand, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?’ PREEK: GELOVEN = VERTROUWEN OP JEZUS ... Opwekking 766 - De wind steekt op DANKZEGGING EN VOORBEDE COLLECTE Opwekking 710 - Zegenlied ZEGEN

23-01-2022, 17:00
Kerkdienst , Jeugddienst (Max van Dam) | Jeugddienst Spreker: Max van Dam Thema: 'Zelfs je naam is mooi'.

23-01-2022, 9:30
Kerkdienst , ds. L.B.C. Boot, Veenendaal | Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 (HSV) Prediking/Thema "Twee tegels aan de muur van echt, christelijk leven

21-01-2022, 19:30
Week van Gebed , gebedssamenkomst, Elimkerk (slotviering)

19-01-2022, 19:30
Week van Gebed , gebedssamenkomst, Elimkerk & Sionskerk

16-01-2022, 17:00
Kerkdienst , Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn Viering H.A | Schriftlezing: Psalm 125 (NBG-51) Thema : ‘Vertrouwen op God’

16-01-2022, 9:30
Kerkdienst , Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn Viering H.A | Voor de kerkdienst is er een kindermoment van 9.30 uur tot 10.00 uur Schriftlezing: Leviticus 16:1-4 / Hebr. 4: 12-16 NBG-51 Thema: ‘Met vrijmoedigheid komen’

12-01-2022, 19:30
bidstond i.v.m. de corona pandemie | Het thema van deze dienst is : 'Licht in de duisternis'. Liturgie Gebedsdienst 12-1 Lied: Opw. 750 Elohim, de Schepper God Lied: NLB 1005 Zoekend naar licht Gebed voor gezondheidszorg Gebed voor de overheid Lied: Opw. 592 God van licht Gebed voor de jeugd/jongeren Gebed voor de ouderen Lied: LB 305 Waar God de Heer zijn schreden zet Gebed voor kerken/kerkverband Afsluiting Lied: NLB 511 Door goede machten trouw en stil omgeven

09-01-2022, 17:00
Kerkdienst , ds. M. Bot, Maassluis | Schriftlezing: Jac. 5:1-6 & 1 Tim.6:6-10, 17-19 NBV thema: Rijkdom in geld, rijkdom in God

09-01-2022, 9:30
Kerkdienst , ds. M. Bot, Maassluis (Voorbereiding Heilig Avondmaal) | Voor de kerkdienst is er een kindermoment van 9.30 uur tot 10.00 uur Schriftlezing: Lucas 19:1-10, Rom. 10:11-13 NBV Thema: Jezus vindt Zacheüs

02-01-2022, 16:00
Kerkdienst , ds. G.P.M. van der Linden | Schriftlezing: Psalm 95 (NBG 51) thema: “De Kerkdienst” n.a.v. Psalm 95: 1 en 2

02-01-2022, 9:30
Nieuwjaarsdienst , ds. G.P.M. van der Linden | Voor de kerkdienst is er een kindermoment van 9.30 uur tot 10.00 uur Schriftlezing: 3 Johannes (NBG 51) Thema: “De grootste blijdschap” n.a.v. 3 Johannes : 4

31-12-2021, 19:30
Oudejaarsdienst , ds. G.P.M. van der Linden, Hilversum | Schriftlezing: Psalm 138 (NBG 51) Thema: “Anno Domini 2021 *Balansen *Voltooien *Bidden “ n.a.v. Psalm 138: 8

26-12-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. B. van Zuijlenkom, Rotterdam-Alexander | Schriftlezing: Galaten 3:26-4:7 (NBV) Prediking/thema: “Zonen van God”

26-12-2021, 13:00
1voor1 dienst (Kerstviering) | 1voor1 dienst (Kerstviering)

26-12-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. B. van Zuijlenkom, Rotterdam-Alexander (2e kerstdag) | Schriftlezing: Lukas 2 : 8-20 (NBV) Prediking/Thema: “Bedevaart naar Betlehem”

25-12-2021, 10:00
Gezinsdienst , (1e Kerstdag) br. Max van Dam | Lukas 2:1-20 afgewisseld met enkele verzen uit Johannes. (NBG) Thema: Dit had (bijna) niemand aan zien komen

19-12-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden | Schriftlezing: Openb. 1: 1 -20 (NBG) / Prediking/thema: “Een machtige Jezus”

19-12-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. C. van Atten, Leiden (4e advent) | Schriftlezing: Matt. 1: 18-25 (NBG) / Thema: “Een stille”

15-12-2021, 14:45
60 plus middag (kerst) online i.v.m. corona

12-12-2021, 17:00
Kerkdienst , ds. C. Brouwer, Maarssen | Schriftlezing: 1 Korinthe 16: 13-24 NBV Prediking/thema: “Gelovig vooruitzien”

12-12-2021, 13:00
1voor1 dienst (Teus Donk) | 1voor1 dienst Spreker : Teus Donk thema is:"De hoop wakker houden"

12-12-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. D. Quant, Houten (3e advent) | Schriftlezing:Lukas 1 : 5-25 (NBG) Thema: "drie kenmerken van een adventsgemeente."

05-12-2021, 17:00
Leesdienst, br. Piet Alblas | 1e Schriftlezing: Mattheüs 1 : 18 -25 (HSV) 2e Schriftlezing: Lucas 1 : 28 -33 en 38 (HSV) Prediking/thema: Mattheüs 1 : 21 en Lucas 1 : 31 Thema: “u zult Hem de naam Jezus geven”

05-12-2021, 10:00
Kerkdienst , ds. J. Markus, Hellouw (2e advent) | Schriftlezing: Filippenzen 1: 3 - 11 NBV Prediking/Thema: Tekst Fil. 1: 10 En, wat heb je gekregen?