Interne vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Net als in de maatschappij, komt helaas ook binnen kerkelijke relaties (seksueel) misbruik voor. Soms overduidelijk, soms ook heel subtiel.

Hebt u/jij problemen met of vragen over misbruik in kerkelijke situaties?
Dan zijn er in onze gemeente twee vertrouwenspersonen door de kerkenraad aangesteld.

Gré den Dekker
   gredendekker@gmail.com
     06-41949286

of 

Gerrit den Dekker
   gdendekker@kpnmail.nl
     06-50491487

U/jij kunt altijd contact met hen opnemen, uw/jouw privacy wordt gewaarborgd.

Voor meer informatie zie:   www.meldpuntmisbruik.nl