UITZICHT EN HOOP IN BANGE DAGEN!

UITZICHT EN HOOP IN BANGE DAGEN!


“Jezus zegt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”Opb. 21:5

Omaha-beach.  Het beroemde strand aan de kust van Normandië, waar op 6 juni 1944  duizenden Geallieerden soldaten landden. D-day 60 jaar geleden. Op grootse wijze werd dat herdacht. Aan D-day hebben we vrede en vrijheid te danken. De prijs was hoog. De soldaten van de nieuwe wereld ( Amerika) kwamen om de oude wereld ( Europa) te bevrijden van onderdrukking en geweld. Vol verwachting en hoop stromden de soldaten  de stranden van Normandië op. Maar op de langste dag sneuvelden duizenden. Sommigen werden al bij de ontscheping neergemaaid door Duits mitrailleurvuur. Een soldaat werd dodelijk getroffen. In grote haast sleurden zijn makkers hem de kust op, in dekking achter een anti-tank stellage. Ze zagen het al snel: Geen hoop meer voor deze soldaat. Voor het laatst sloeg hij zijn ogen op en sprak met een gebroken stem: “Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.” (“Mijn ogen hebben de glorie gezien van de komst van de Koning in heerlijkheid.”). Het geloof was voor hem als een verrekijker. Wat nog ver weg lag, trok hij dichtbij. Haalde hij naar zich toe. Van verre zag hij wat komen zal: de wederkomst van Jezus Christus in heerlijkheid. Te midden van kanonnengebulder en kruitdamp,  stierf hij getroost en vol verwachting.
Nu is bij Omaha-beach een indrukwekkend monument opgericht te midden van het ereveld van duizenden gevallen soldaten. Met grote letters staat daar nu te lezen het getuigenis van deze soldaat: “Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.” Een getuigenis en tegelijk een lied dat geklonken heeft uit de kelen van zoveel soldaten die optrokken naar het slagveld en temidden van de strijd. Dwars door de donkerheid mogen we daar naar uitzien. De Bijbel zegt dat de oude wereld zal vergaan d.w.z. zonde en ziekte en geweld zullen voorbijgaan. Maar ook dat andere. Wij verwachten echter naar Gods belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Deze belofte van Jezus, de komende Koning in heerlijkheid: Zie, Ik maak alle dingen nieuw! Om iets dat ver weg is te zien heb je een verrekijker nodig. Dan haal je het dichtbij. Geloof is als een verrekijker. Gebruik die verrekijker. Zet hem aan uw ogen en zie dwars door donkere dagen heen wat komen gaat, wie er komen gaat: de Koning in heerlijkheid! Wat een uitzicht!

Ds. Stoffer Otten, Voormalig predikant van de CGK Papendrecht


Naar het overzicht